GIAMBATTISTA VALLI x LOHO BRIDE TRUNK SHOW
MAY 3  –  MAY 15, 2022

 

 

NEWHITE x LOHO BRIDE TRUNK SHOW
MAY 21 –  MAY 30, 2022

 

 

 

LIZ MARTINEZ x LOHO BRIDE TRUNK SHOW
AUGUST 5 –  AUGUST 15, 2022

 
 

  

VIKTOR & ROLF x LOHO BRIDE TRUNK SHOW
AUG 19  –  AUG 28, 2022